Vedení účetnictví

Mzdová agenda

Daňová evidence

   

 
 
Vedení účetnictví
 • podvojné účetnictví: zpracování podvojného účetnictví dle platné legislativy;
 • daně: vytvoření daňového přiznání z příjmů a  DPH;
 • uzávěrky: provedení řádných a mimořádných účetních uzávěrek;
 • odpisy dlouhodobého majetku: metodická podpora při zpracování účetních a daňových odpisových plánů dlouhodobého majetku;
 • invetarizace majetku: metodická podpora při provádění inventazirace majetku, vyhotovení dokladových inventarizací na konci účetního období
 • finanční transakce: vystavíme vydané faktury, připravíme platební příkazy, zajistíme součinnost a přípravu účetní dokumentace při jednáních s bankami
                                                                                  
Mzdová agenda
 • mzdy: zpracování mezd Vašich zaměstnanců;
 • bezhotovostní platby: zajistíme bezhotovostní vyplácení mezd a bezhotovostní platby souvisejících odvodů;
 • přehledy pro úřady: měsíční a roční přehledy pro správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a finanční úřad, odesílání přehledů na příslušné úřady;
 • zastupování na úřadech: zastupování při jednání se správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem, úřadem práce;
 • karty zaměstnanců: vedení osobních karet zaměstnanců;
 • evidence na úřadech: přihlášení a odhlášení zaměstnance na správě sociálního zabezpečení a u zdravotních pojišťoven


 
   

 

Orientační ceník
Daňová evidence
měsíční cena pro neplátce DPH od 1000,- Kč
měsíční cena pro plátce DPH od 1500,- Kč
Vedení účetnictví
měsíční pro neplátce DPH od 1500,- Kč
měsíční cena pro plátce DPH od 2000,-Kč
Mzdová agenda
měsíční zpracování od 100,- Kč za zaměstnanc